Meer informatie

 • Tijdens vakanties worden spoedeisende zaken waargenomen door de huisartsen genoemd op het antwoordapparaat en vermeld op de website.

  Voor waarneming buiten openingstijden kunt u het beste direct contact opnemen met de huisartsenpost Oosterhout.

  Huisartsenpost Oosterhout
  Pasteurlaan 9a
  4901 DH Oosterhout
  Tel. 0162 – 435 000

 • Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Sinds 2014 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro.

  Valt niet onder eigen risico:

  • Bezoek aan huisarts;
  • Huisartsenpost

  Valt wel onder eigen risico:

  Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk. Denk hierbij aan:

  • Voorgeschreven medicatie;
  • Laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • Verwijzing naar bijv. specialist of psychologenpraktijk
  • Paramedische zorg zoals fysiotherapie en podotherapie

  Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.

  Voor de aanvullende verzekering gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per polis sterkt kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.

  Vraagt bij twijfel na bij uw verzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

 • Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

  GEEN VERWIJSBRIEF

  WEL VERWIJSBRIEF

  Diëtisten

  Logopedie voor kinderen onder 18 jaar

  Ergotherapeuten

  Audiologisch centrum

  Fysiotherapeuten

  Eerste afspraak in een ziekenhuis

  Huidtherapeuten

   

  Logopedisten (voor volwassenen)

   

  Optometristen

   

  Cesar therapeuten

   

  Mensendieck therapeuten

   

  Podotherapeuten

   

  Verloskundigen

   

  Pedicures

   

   

  Zelf afspreken
  U kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken met de zorgverlener waar u naartoe wilt. De zorgverleners hebben zelf afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zij geven uw kosten (meestal) aan uw zorgverzekering door. Dat gaat niet via uw huisarts.

  De huisarts ziet wel in uw medisch dossier of u naar een zorgverlener gaat (als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of diëtist. Dat is belangrijk, want zo blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheid.

 • Uw eigen huisarts kan u géén geneeskundige verklaring geven. Een onafhankelijke huisarts wel.

  Wat is een geneeskundige verklaring?
  Een geneeskundige verklaring is een brief met het oordeel van een arts. Dat oordeel kan gaan over of u dingen kunt doen. Bijvoorbeeld werken, autorijden en naar school gaan. Het kan ook gaan over of u recht heeft op hulp. Bijvoorbeeld een parkeervergunning of een aangepaste woning. Een geneeskundige verklaring noemen ze ook wel een medische verklaring of een doktersverklaring.

  Alléén via een onafhankelijke arts
  Alleen een andere arts dan uw eigen arts mag een geneeskundige verklaring aan u geven. Deze arts kan een oordeel geven over uw situatie zonder daar zelf een mening over te hebben. Zo kan uw eigen huisarts zich bezighouden met uw zorg en een goede relatie met u. De onafhankelijke arts vraagt als het nodig is informatie op bij u of uw eigen arts. Daarvoor is uw toestemming nodig.

  Waar u een onafhankelijke arts vindt
  Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft om advies. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke arts die de eisen kent voor de hulp die u nodig heeft.

  Andere mogelijkheden

  • Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft of uw eigen oordeel over uw gezondheid genoeg is.
  • Deel zelf (een deel van) uw medische gegevens met de website MijnGezondheid.net via ‘Mijn dossier’ en ‘Dossier opslaan’.
  • Vraag uw huisarts om een kopie van uw medische gegevens.

  Meer informatie over de geneeskundige verklaring vindt u op de website van de beroepsvereniging voor artsen (KNMG): https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

 • De huisarts beschikt over de mogelijkheid van beeldbellen. Dit is in sommige gevallen van toegevoegde waarde en kan soms een fysiek consult vervangen.

 • Soms is het fijn om uw thuismetingen van bijvoorbeeld uw bloeddruk of glucose-waarden door te geven aan uw huisarts of praktijkondersteuner. Wilt u uw thuismetingen aan ons doorgeven? Dit kan via MijnGezondheid.net.

  Het is ook mogelijk om een ECG-Holter aan te laten sluiten om de elektrische activiteit van het hart thuis te meten. Daarnaast bieden wij binnenkort slaaponderzoek thuis aan, gericht op slaapapnoe.

 • NO-SHOW (NIET VERSCHENEN) 

  Het komt helaas veel te vaak voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente of veel te laat afbellen. Een gemiste afspraak noemen wij een ‘no show’. Met ingang van 1 oktober 2023 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no show’ tarief ingevoerd. 

  Waarom een ‘no-show’ tarief? 

  Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij ons voor u gereserveerd stond hadden wij ook een andere patiënt kunnen helpen. Wij willen de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, u wilt immers ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd (tot uiterlijk 24uur van de tevoren) uw afspraak telefonisch of per e-mail (info@huisartspraktijkketelaar.nl) af te zeggen.  

  Hoe voorkom ik een ‘no show’ factuur?  

  Meld dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 0162-458589 bij de assistente of per e-mail info@huisartspraktijkketelaar.nl De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, u kunt direct een nieuwe afspraak maken en wij kunnen een andere patiënt helpen. Er wordt dan natuurlijk géén ‘no-show’ tarief berekend.  

  Hoogte van het ‘no-show’ tarief 

  Het tarief dat wij hanteren is €15,- voor een enkel consult (10min gereserveerd) en €30,- voor een dubbel consult (20minuten of langer gereserveerd). Ongeacht of dit bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente is. 

   

  Let op: de ‘no-show’ factuur wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar